VINE PESTE NOI ARMAGHEDONUL? Partea a 2 a

În ultima noastră ediție am analizat un articol scris de jurnalistul britanic de televiziune, Sam Kiley,în care sublinia: „Vine peste noi Armaghedonul”.
Au existat un număr de motive care l au determinat să facă acestă afirmație:
1.Victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din SUA, votul Brexit și ascensiunea partidelor de dreapta din întreaga lume, care se opun globalizării și imigrației.
2.Europa antrenează 300.000 de soldați pentru a se apăra împotriva unei invazii rusești, în vreme ce în Orientul Mijlociu domină haosul și groaza.
3.Degradarea mediului încon¬jurător. El a afirmat: „În curând, lumea se va afla într-un război continuu pentru resursele naturale în scădere – homo sapiens blocat într-o luptă permanentă pentru supraviețuire”.
Am analizat primele două argumente în ediția trecută. Acum vom trata al treile motiv:
Degradarea mediului înconjurător
În articolul lui Sam Kiley, adevăratul Armaghedon va veni din ceea ce el numește „dispariția speciilor” . El susține că acest fenomen se desfășoară într o creștere accelerată față de orice altă perioadă din istorie și se datorează proastei gestionări a omului, argumentând: „Schimbările climatice au dus în parte la apariția „Primăverii arabe” după cinci ani de secetă. În mod egal, migrația masivă din Africa își are rădăcinile în creșterea nesustenabilă a populației și schimbările climatice. Curând, apa și lipsa hranei vor fi norma din jurul brâului de mijloc al lumii. Între timp, oceanele se îneacă în plastic, sufocate și transformate în acid când se adună în zonele de șes. Există numeroase discuții în jurul ipotezei „schimbărilor climatice”, însă e clar că mediul ce susține viața este degradat într un mod dramatic și amenință viitorul omenirii. Aproximativ 40% din râurile Chinei sunt atât de poluate încât nu pot susține viața și peștii morți ce plutesc pe suprafața râurilor și lacurilor constituie o imagine frecventă. Cantitatea de toxine, chimicale și bacterii periculoase din râul indian Gange este de aproximativ 3000 de ori peste limita de „siguranță” sugerată de Organizația Mondială a Sănătății. Nilul, sursa principală de apă potabilă de care depide Egiptul, este extrem de poluat, iar zona deltei este împânzită de pești morți datorită poluării. Problemele Nilului vor fi accentuate și datorită proiectului pe care Etiopia îl realizează pe Nilul Albastru, care prevede construirea unei hidrocentrale gigant; Nilul Albastru furnizează 85% din apele curgătoare înspre Egipt.
Recent, un număr mare de șerpi au atacat oamenii și vitele din sudul Irakului datorită scăderii nivelului fluviilor Tigru și Eufrat; reptilele își pierd habitatul lor natural format de stufăriș. Barajele din Turcia și Irak cât și sabotajele organizației ISIS afectează alimentarea cu apă a râurilor care au permis dezvoltarea civilizațiilor antice din Egipt și Mesopotamia.
Biblia afirmă că aceste ape vor seca. Cu privire la Egipt, în Isaia 19 este scris: Apele mării vor seca, şi Râul va seca şi se va usca, râurile se vor împuţi, canalele Egiptului vor fi goale şi uscate, pipirigul şi trestiile se vor veşteji. Livezile Nilului de la îmbucătura Râului şi toate semănăturile din valea Râului se vor usca, se vor preface în ţărână şi vor pieri. Apocalipsa 16:12 menționează marele râu Eufrat: Şi apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraţilor care au să vină din răsărit.
Știrile recente prezentă informațiii despre poluarea cu deșeuri din materiale plastice care ucid peștii mărilor cât și despre apa contaminată radioactiv care se scurge în ocean de la centrala nucleară Fukushima, Japonia.
Un raport arată că oceanele vor fi moarte până în 2048 ca urmare a poluării și pescuitului intensiv. Revista Foreign Policy atenționează că „Africa de vest este înghițită de mare”; o porțiune a zonei de coastă dintre Mauritania și Camerun este în pericol de a fi înghițită de ape, creșterea nivelului mării erodează mai mult de 30 de metri de teren în fiecare an. Într-o regiune în care 31% din populație trăiește de-a lungul coastei, generând 56 la sută din PIB, potrivit Băncii Mondiale, problema aceasta are un potențial catastrofic. „În Africa de Vest, infrastructura și activitățile economice sunt centrate pe regiunea de coastă, astfel încât, creșterea nivelului mării amenință însăși existența și sursa noastră de venit “ declara Kwasi Appeaning Addo, profesor la Departamentul științelor marine de la Universitatea din Ghana… „Stăm pe o bombă cu ceas.“
Foametea, distrugerea mediului și războiul sunt factori care alimentează dorința de migrație în masă din zonele afectate. Majoritatea celor din Orientul Mijlociu și Africa se îndreaptă spre Europa, care se confruntă în prezent cu opoziția propriilor cetățeni, speriați că noii veniți vor schimba stilul lor de viață și structura socială.
În articolul lui Sam Kiley, această situație constituie un motiv major al curentului antiglobalizare prezent în Europa și SUA. El analizează „realitatea despre care nu se vorbește și care apasă cu o povară covărșitoare spatele omenirii: când competiția globală devine o luptă pentru resursele care susțin viața, globalizarea înseamnă că nu vei mai avea unde să te adăpostești. Când oamenii sunt speriați, încep să se comporte anormal pentru că viitorul lor pare brutal și scurt. Acest fapt este comparat cu așezarea căruțelor în cerc (retragerea pionierilor americani în interiorului cercului format de căruțele din convoi pentru a se proteja împotriva atacurilor) ceea e înseamnă izolarea în propriul trib, clan și ostilitate împotriva imigranților”.
Secetele, incendiile forestiere, inundațiile, creșterea nivelului mărilor și oceanelor, poluarea apelor, cutremurele, foametea și epidemiile – toate aceste fenomene au loc acum, exact așa cum a profețit Biblia pentru zilele din urmă ale acestui veac. Isaia 24 consemnează un moment în care pământul este „spurcat de locuitorii ei”. După cuma spus Isus, înainte de revenirea lui vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor; oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ; căci puterile cerurilor vor fi clătinate(Luca 21:25-26)
Apocalipsa 8:7-12 descrie o perioadă de timp din viitor, când mediul va fi afectat dramatic, o treime din copaci vor arde, o treime din creaturile mării vor muri, iar apele râurilor vor deveni amare, astfel încât nimeni va mai putea să bea din apa lor. Aceste situații vor genera foamete, războaie și migrații în masă, o „tulburare și o dezorientare a națiunilor”, consecința fiind criza globală, fără nici o soluție umană. Acesta este tot un semn al apropiatei perioade numite Necazul cel Mare, care va precede venirea lui Hristos pe pământ.
Sam Kiley, în articolul său, respinge proorocia biblică despre Armaghedon și consideră „profețiile escatologice un nonsens”. Din păcate, prin această atitudine el pierde esența mesajului biblic și singura nădejde pentru viitor. Evenimentele de astăzi, se mulează pe profețiile Bibliei referitoare la întâmplările din ultimele zile ale acestui veac, înainte de venirea lui Mesia Isus. Istoria urmează un curs ce va intra în coliziune cu Dumnezeu, urmând ca toate pasajele din Apocalipsa, profeților evrei, Evanghelii și Epistole despre „Ziua Domnului” – revenirea lui Hristos, să se împlinească întocmai, în mod literal. În ziua aceea, Domnul va veni cu putere să judece națiunile cu dreptate, va înființa împărăția Sa Milenară în care împărățiile acestei lumi devin împărăția Dumnezeului nostru și a Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor Domnul va păși pe Muntele Măslinilor, în partea de răsărit a Ierusalimului, într-un moment în care națiunile lumii se vor aduna laolaltă pentru lupta finală (Armaghedon).
În urma acestui eveniment, Biblia ne spune că Domnul Isus va domni peste un pământ reînnoit timp de 1000 de ani (Apocalipsa 20), timp în care …pământul va fi plin de slava Domnului, așa cum apele acoperă marea (Isaia 11:9) , înțelepciunea lui Dumnezeu va umple lumea și toate armele de distrugere vor fi eliminate, aşa încât din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare; niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa războiul. (Isaia 2:2-4) În acest timp, Satan va fi legat și nu va mai influența națiunile (Apocalipsa 20:1-3) pentru că sfinții înviați (adevărații credincioși în Isus) vor domni pe pământ cu Mesia timp de o mie de ani (Apocalipsa 20:6). Ceva ce este așteptat cu nerăbdare în situația mondială întunecată a lumii de azi!

Reclame