„ONE FOR ISRAEL” ISRAELIȚII ÎL GĂSESC PE MESIA

oneSitul web „One for Israel” notează: Ne simțim privilegiați că trăim acest moment al istoriei, direct implicați în valul de trezire din Israel, din mijlocul poporul evreu. Suntem în mijlocul unei mișcări serioase pe care Dumnezeu o face în poporul evreu. Congregațiile din tot Israelul simt efectele numărului neobișnuit de israelieni care vin la credință din tot felul de medii, ortodox și secular, profesioniști de top din diferite domenii, dependenți de droguri și gangsteri, tineri și bătrâni. Yeshua iubește pe fiecare!
Interesant poate, este faptul că numărul impresionat de vizionări ale vidioclipurilor noastre editate în limba engleză, este întrecut cu mult de cel al vidioclipurilor editate în ebraică, fiind accesate de aproximativ 9 mil de ori, iar în decembrie numărul lor a depășit cu 1mil. populația care trăiește în Israel! Cel mai popular videoclip în ebraică durează timp de 10 minute, este filmat în Ierusalim și explică Evangeliile. Acest film a fost acceat de aproape 1,5 milioane de ori. Zilnic primim numeroase mesaje de la israelieni care comen¬tează videoclipurile postate de noi. Iată aici unele dintre ele, primite anul trecut: „Totul a început atunci când Shmuel a văzut o reclamă pentru videoclipurile voastre de pe YouTube, am urmărit apoi videoclipul despre cum ne-a învățat Yeshua să ne iubim vrăjmașii, apoi am urmărit cum profețiile din scripturile ebraice arată înspre El … părinții noștri sunt foarte agresivi împotriva credinței noastre, însă dorim ținem legătura și să vă punem întrebări din când în când” (Doi băieți dintr-un mediu iudaic tradițional care au venit la credința în Yeshua)
Trei mesaje asemănătoare am primit în aceeași zi, la scurt timp după ce am lansat videoclipul care explică originea legii orale rabinice! (Notă: există un articol în limba engleză „A existat o lege orală dată la Sinai“ disponibil la cerere sau la http://messiahfactor.com/page55.html).
Apoi, mai avem și mesajul primit de la un tânăr evreu care lucrează într-un spital din Ierusalim: „Pe YouTube, l am găsit peYeshua, într unul dintre videoclipurile despre falsitatea legii orale rabinice. Am simțit că trebuie să verific despre ce este vorba și am găsit o lume complet nouă!! Yeshua mi a schimbat viața și de aceea sunt recunoscător atât Lui cât și vouă. Vreau ca mai mulți evrei să cunoască adevărul: că Yeshua este Mesia pe care l-am așteptat mereu!“
Odată am pus o întrebare despre Yeshua și imediat am fost atenționat să nu mai pun întrebări despre El. Așa că am decis să mă rog direct Lui și i-am spus: „Dacă ești real, ajută-mă!” Atunci, am dat peste videoclipurile realizate de Eitan si Moti care m-au ajutat foarte mult. De asemenea, am început să citesc Noul Testament și am aflat cât de dumnezeiască este această carte. Cum au putut ei să-mi spună că Yeshua (Isus) a fost antisemit? Am continuat să citesc mai multe articole, realizând cât de departe este iudaismul modern față de Biblia lui Moise. Familia mea este religioasă, așa că eu cred în secret” (O doamnă evreică ce aparține unui mediu strict iudaic tradițional)
Astăzi am găsit videoclipurile voastre și aș vrea să mă ajutați să înțeleg mai bine. Sunt evreu Haredi (ultraortodox) și frecventez o Yeshiva (școală tradițională de învățământ superior religios), dar am încetat să mai urmez toate ritualurile. Nu văd o finalitate în aceste ritualuri. Nu înțeleg de ce lui Dumnezeu i-ar păsa ce mănânc sau dacă aprind luminile [de Șabat] ? Ajută-mă să găsesc adevărul. Nu e în firea mea să cread în ceva doar pentru că mi se spune așa. Vreau să știu mai multe !!” (tânăr dintr o familie ultraortodoxă)

Este uimitor ceea ce se întâmplă pentru că armonizează cu planul lui Dumnezeu pentru Israel, în zilele din urmă. Biblia menționează că, în zilele din urmă, poporul lui Israel va trece prin evenimente semnificative, nu doar fizic, ci spiritual. Evreii risipiți în toate colțurile lumii se vor întoarce în țara lui Israel, la Dumnezeul cel Viu, prin Yeshua, Mesia lui Israel.
Desigur, există o reacție puternică împotriva acestui curent din partea iudaismului tradițional care transmite evreilor că trebuie păzite învățămintele din Tora – Legea (primele cinci cărți ale Bibliei) tocmai pentru a păstra lanțul de legătură care se desfășoară înapoi, până la Moise. Din această perspectivă, Yeshua nu este Mesia, ci un înșelător care i a dus în rătăcire pe oameni. Astfel, un evreu care crede în Isus este privit de ceilalți ca o persoană care nu mai aparține lui Israel, tocmai pentru că a rupt legătura cu Moise.
Iudaismul a fost principalul factor de unitate pentru evrei, un popor identificabil și distinct pe parcursul lungilor ani în care au fot împrăștiați. Experiența istoriei demonstrează că, de a lungul uneia sau două generații, comunitățile evreiești care nu au mai practicat iudaismul – cu precădere respectarea sabatului și a reglementărilor alimentației cușer – au fost pe cale sau chiar au fost asimilate de societățile neevreiești, pierzându și propria identitate. Iudaismul i a ajutat pe evrei să și păstreze propria identitate în orice situație antisemită. Aceasta a provocat secole de persecuție crudă, de multe ori în numele Domnului, dar opusă învățăturii și voii Lui. Voia lui Dumnezeu pentru credincioșii creștini este ca ei să împărtășească dragostea și mila Sa poporului evreu, pentru ca ei să înțeleagă Vestea Bună – Evanghelia, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; (Romani 1:16)
Holocaustul a fost punctul culminant al unei istorii antisemite în care șase milioane de evrei au căzut în mâinile fiarei naziste. Cu toate acestea, în 1948, din cenușa Holocaustului s-a plăsmuit visul sionist de înființare a statului Israel, o patrie pentru poporul evreu. Profeția despre valea oaselor uscate menționată în Ezechiel descrie acest eveniment uimitor, împlinirea literală a profețiilor din scripturile ebraice: El mi-a zis: „Fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic: „Ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea; suntem pierduţi!” De aceea, proroceşte şi spune-le: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu, şi vă voi aduce iarăşi în ţara lui Israel. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul, când vă voi deschide mormintele şi vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu! Voi pune Duhul Meu în voi, şi veţi trăi; vă voi aşeza iarăşi în ţara voastră, şi veţi şti că Eu, Domnul, am vorbit şi am şi făcut, zice Domnul.”
(Ezechiel 37:11-14)
Acest pasaj, împreună cu alte profeții biblice, face cunoscută o renaștere fizică și spirituală în Israel. Din perspectiva veșniciei, renașterea spirituală este cea mai importantă. Pe parcursul lungilor ani de împrăștiere printre neamuri, poporul evreu nu s-a îndepărtat numai de teritorul țării, Israel, ci s-a îndepărtat de Dumnezeul cel Viu al lui Israel.
Deși iudaismul a contribuit la menținerea identității poporului evreu, totodată a introdus un sistem de practici și credințe care a depărtat pe oameni de Dumnezeul revelat în Biblie. Învățătura iudaismului se bazează pe Tora orală, considerată la fel de inspirată de Dumnezeu ca Tora scrisă, dată de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai, care s-a transmis pe cale orală din generație în generație. Pe lângă legile Torei au fost adăugate învățături ale iudaismului rabinic – Talmudul (babilonian și ierusalimitean) compus din Mishna și Ghemara, scrieri finalizate până în sec. 5. Aceste noi legi adăugate au umbrit cuvântul lui Dumnezeu și tradiția orală omenească a devenit filtrul prin care trebuie să fie înțeleasă Biblia. Aceste învățături existau deja în vremea lui Isus și reprezintă motivul disputelor Lui cu fariseii și cărturarii, când El îi provoacă în legătură cu „tradiția bătrânilor” pe care o respinge, citând Isaia 29:13. Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: „Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti.” Domnul zice: „Când se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar inima lui este departe de Mine, şi frica pe care o are de Mine nu este decât o învăţătură de datină omenească. (Marcu 7:6-7) Menționăm că acest lucru s-a întâmplat și în creștinism, mai ales prin învățăturile Bisericii Romano-Catolice.
Și Pavel s-a adresat corintenilor în mod asemănător, atunci când și a descris propriul popor: Dar gândurile lor s-au împietrit. Fiindcă şi până în ziua de azi, la citirea vechiului legământ, rămâne acelaşi văl, care nu s-a mai ridicat, fiindcă este desfiinţat doar în Hristos. Până astăzi, ori de câte ori este citit Moise, se aşterne un văl peste inimile lor, dar, de fiecare dată când cineva se întoarce spre Domnul, vălul este dat la o parte. (2Corinteni 3:14-16)
Este interesant faptul că multe din comentariile evreilor de pe site ul One for Israel se referă la Talmud și Tora orală, menționând și faptul că aceste scrieri reprezintă puncte de plecare greșite în căutarea adevărului pe care îl reprezintă Yeshua. Articolul în limba engleză „A existat o Tora orală dată la Sinai?“ tratează acest subiect și este disponibil pe site ul http://www.messiahfactor.com
Osea a profețit situația lui Israel din diaspora și întoarcerea la Domnul, în zilele din urmă: Căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat, fără căpetenie, fără jertfă, fără chip de idol, fără efod şi fără terafimi (Osea 3:4), ceea ce înseamnă că Israel va trece printr-o perioadă lungă de timp fără profeți, preoți, jertfe sau regi.
Aceasta a fost experiența poporului evreu de la căderea Templului și împrăștierea sa peste tot în lume, așa cum recunoaște și rabinul David Kimchi (1160-1235) în comentariul său asupra textului din Osea 3: „Este vorba de prezent, când încă ne aflam în voia împăraților și prinților neamurilor, fără jertfe închinate lui Dumnezeu, fără efodul lui Dumnezeu și fără Urim și Tumim – prin care am putea prevesti viitorul și fără terafimi. Aceasta este situația copiilor lui Israel în robia prezentă. Cu toate acestea, următorul verset spune: „Căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat, fără căpetenie, fără jertfă, fără chip de idol, fără efod şi fără terafimi. După aceea, copiii lui Israel se vor întoarce şi vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor şi pe împăratul lor David; şi vor tresări la vederea Domnului şi a bunătăţii Lui, în vremurile de pe urmă.” (Osea 3:4-5)
Regele David arată spre Mesia – Fiul lui David, care este Profetul, Preotul și Împăratul lui Israel. Isus este Mesia care a venit prima dată să sufere și să moară pentru păcatele noastre, îndeplinind profeția robului durerii obișnuit cu suferința din Isaia 53. El va veni din nou pentru împlinirea programului mesianic, când va conduce și domni Israelul restaurat și întregul pământ în Împărăţia Mesianică. El este Profetul despre care vorbește Moise în Deuteronom 18:18: Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu. El este jertfa pentru păcatul lumii, profețită în Isaia 53: Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. El este regele așteptat, care va salva pe Israel și va aduce pacea în lume: Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o Odraslă neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune şi va face dreptate şi judecată în ţară.În vremea Lui, Iuda va fi mântuit, şi Israel va avea linişte în locuinţa lui; şi iată Numele pe care i-L vor da: DOMNUL, NEPRIHĂNIREA NOASTRĂ!”
(Ieremia 23:5,6)
Dumnezeu va aduna din nou poporul evreu atât în țara lui Israel cât și la El: Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră. Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţaţi; vă voi curăţa de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri. Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi legile Mele. Veţi locui în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru. (Ezechiel 36:24-28)
Dumnezeu le va da o inimă nouă și un duh nou, va pune Duhul Lui în ei. Voia Lui este ca ei să ajungă în noul legământ, prin care vor cunoaște pe Domnul, legea Lui scrisă în inimile lor și iertarea păctelor, așa cum a profețit Ieremia: Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său zicând: „Cunoaşte pe Domnul!”, ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor. (Ieremia 31:31-34)
Ezechiel descrie că vor avea o inimă nouă și un duh nou. Ieremia profețește noul legământ, care va înlocui legământul cu Moise, ca mijloc prin care putem ajunge să cunoaștem pe Domnul și să avem păcatele iertate. Ambele sunt îndeplinite în Yeshua, Isus Mesia, care a murit pentru păcatele noastre și a înviat ca să dea viață veșnică tuturor celor care cred în El. Prin sângele Său vărsat la Calvar, păcatele noastre sunt curățate, astfel încât putem primi Duhul Sfânt, producându se nașterea din nou, o viață nouă în care legea Sa este scrisă în inimile noastre prin credință. El s-a înălțat la cer, de unde se va întoarce în persoană, la sfârșitul acestui veac și va aduce Împărăția Mesianică despre care au vorbit profeții. La revenirea Sa pe pământ, va fi întâmpinat și de un „comitet de primire format” format din evreii care L-au primit ca Domn și Mântuitor și l-au recunoscut pe El ca fiind Mesia.
Există un paragraf fascinant în Osea, unde Domnul spune: Voi fi ca un leu pentru Efraim şi ca un pui de leu pentru casa lui Iuda; Eu, da, Eu voi sfâşia şi apoi voi pleca, voi lua, şi nimeni nu-Mi va răpi prada. (Osea 5:14) Voi pleca, Mă voi întoarce în locuinţa Mea, până când vor mărturisi că sunt vinovaţi şi vor căuta faţa Mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la Mine.”„Veniţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăşi viaţa în două zile; a treia zi ne va scula, şi vom trăi înaintea Lui. Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El Se iveşte ca zorile dimineţii şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul!” (Osea 5:14- 6:3)
Yeshua a venit ca Mesia – rob al durerii, obișnuit cu suferința, ca să moară și să învie din morți, ca mai apoi să se întoarcă la „locul Meu“ din cer. De acolo El se va întoarce din nou, atunci când ei (poporul evreu) își vor recunoaște greșeala (nu-L recunosc ca Mesia și Mântuitor). Ei se vor întoarce la El în vremuri de necaz (Marea tribulație/Necazul cel Mare din zilele din urmă) și cu seriozitate Îl vor cauta, iar El îi va vindeca și îi va aduce în Împărăția Lui, unde toți cei care sunt răscumpărați vor cunoaște pe Domnul și viața veșnică pe care El a venit să ne-o aducă.

Reclame